Fælles løsninger – for natur og landbrug

Fælles løsninger er Landbrug & Fødevarers og Danmarks Naturfredningsforeningens fælles natur – og landbrugsudspil.

Det handler om konkrete løsninger på udfordringerne i det åbne land:

  • Mere natur og flere rekreative områder
  • Moderniseret ammoniakindsats til glæde for landbrug og natur
  • Mindre klimabelastning
  • Bedre sammenhængende landbrugsarealer
”Vi har fundet fælles løsninger, så vi både kan styrke naturen og landbrugserhvervet. Nu har vi givet bolden op – og så håber vi, at politikerne vil gribe den.” - Maria Reumert Gjerding og Martin Merrild